Mga Imbak na Marka: Ruby

Para Saimo Ruby

Enot na namugtak sa sakuyang FB post habang minaagui si Ruby.

parakayRuby

Ano daw kun umagi na kon talagang malabay
Ta sa paghiro ta daw ganay-ganay?
Kon aram mo sana an pangidit mi tunay
An paghale mo sa handal mi iyo an makapaumay!

 

Alagad sa pag-agui samong pakiulay
Magdara nin bagas nan dakol na igurulay
Ta kon dae man sana, hare na paglabay
Duman ka sa kadagatan, hare na pagluway-luway

 

Kung mauyon ka man, igua ako nin iaalay.
Pabalon sa saimo sa kaawagan pagbaklay
Akoon ining atang, udok sa boot na idudusay…
Sa saimong paglabay, balona saro kong bonay-bonay!!!

 

Kasimbagan na rawitdawit:

Iniheras kan paborito kong si Auntie Heidz.

Ano daw kun umagi na kon talagang malabay
Ta sa paghiro ta daw ganay-ganay?
Kon aram mo sana an pangidit mi tunay
An paghale mo sa handal mi iyo an makapaumay!

 

Alagad sa pag-agui samong pakiulay
Magdara nin bagas nan dakol na igurulay
Ta kon dae man sana, hare na paglabay
Duman ka sa kadagatan, hare na pagluway-luway

 

Kung mauyon ka man, igua ako nin iaalay.
Pabalon sa saimo sa kaawagan pagbaklay
Akoon ining atang, udok sa boot na idudusay…
Sa saimong paglabay, balona saro kong bonay-bonay!!!

#RubyPH updates

To view the latest updates on typhoon Ruby, CLICK HERE.

Weather Updates from Joint Typhoon Warning Center (JTWC). [Please click on the link]

or go to the PAGASA-DOST official Twitter or Facebook accounts.

PAG-ASA UPDATES:

Weather Bulletin Number 9


Weather Bulletin Number 8

Weather Bulletin Number 7

Weather Bulletin Number 6

******

Yes, Hagupit (#RubyPH) is not one ordinary typhoon...

[See: Bopha “Pablo” was the strongest typhoon in the Philippines in 2012.]

What to prepare?

[Related: 6 ways to extend smartphone battery life during disasters via Rappler]

We’re counting on the Filipino Spirit, so we’ll not yield to typhoon Ruby.

**** Scenes and Tweets before the landfall ***