Mga Imbak na Marka: picture

Wala(ng) Pasok

Wala(ng) Pasok

Ika-4 ng Hunyo, 2012, inaasahang may 21 milyong mag-aaral sa bansa ang magbabalik-eskwela mula elementarya at hayskul…

Ngunit hindi sa Carrascal Memorial Academy na aking naging pangalawang tirahan mula sa loob ng tatlong taon hanggang sa ako ay makapagtapos noong 2000.

Madami-dami ding mga pakikipagbuno sa larangan ng pag-aaral ang aking kinaharap sa paaralang ito. Dito mas nabuo ang aking mga mithiin at pangarap sa buhay.

Nakakalungkot. Subalit makalipas ang apat na dekada at tatlong taon, mamamahinga na siya. Hindi ko na madadaanan sa aking pagpasok ang hiyawan at tawanan ng mga mag-aaral habang naghihintay sa pagsisimula ng klase. Nalulungkot ako… madami pa sana kaming kakalingain niya…. tutulungang makilala ang sarili at mga kakayahan… sana madami pa…

Gayunpaman, malaki ang aking utang na loob sa institusyong ito.

Kagaya ng nasa larawan, may mga mag-aaral pa ring makikita sa aking dating paaralan. Ngunit sila ay makikiraan na lamang.