PGT: Showcase of Filipinos’ artistic versatility

My personal favorite among the Pilipinas  Got Talent finalists is Maria Jeline Olive. I voted for her via sms for two main reasons: she is an Uragon, a true blooded Bicolana and she plays violin.

I always admire how my fellow Bicolanos etch their names in the stardom.

I love the sound of violin and how the fiddlers tickle the string. Violinists do look sophisticated especially when they are on orchestra. [I wish I could have quality time with my Papay (grandfather) so he could coach me playing the stuff.]

Anyway, here are some video clips about the PGT finalists. Like millions of Filipinos around the globe, I am so proud of them. They showcase the best of Filipino talents and artistry.

Note: I am posting the vid clips according to my preferences as to who should grab the title as first-ever ultimate winner in the talent search. I love all of their performances on Saturday, June 12, 2010.
____________________________
1. Jeline
– her talent is world-class! She plays 12 musical instruments (huh!). I agree with Ms. Kris Aquino that it took a lot of patience for a kid like her to master playing different kinds of musical instruments. Thanks to her very supportive parents.
____________________________
2. Jovit –
his singing is sensational. For his young age, he has a very powerful voice. I love his humility, too.
____________________________
3. Markki –
he’s a singing heartthrob, a talented hottie. I look forward to seeing him performing a ASAP XV.
____________________________
4. Keith Clark –
as Ms. Ai-ai, one of the judges says it, his ‘performance is electrifying.’ He’s one hot guitarist. He sings well, too.
____________________________
5. Baguio Metamorphosis –
– a mix of cultural and modern display of gracefulness and synchronicity makes this extraordinary dancing group a crowd stunner.
____________________________
6. Ingrid Payaket –
She’s a proud Igorot and I love how she presents herself. Her singing is soulful.
____________________________
7. Velasco Brothers –
this dancing bros glued my attention to the idiot box. They awe me a lot. Their choreography and dance style are just too admirably flawless.
____________________________
8. Luntayao Family –
I am amazed by this family. Their blending is lovely to my ears. And who could overlook Charl’s, (the youngest among the group) powerful voice as he does his cool gesture.
____________________________
9. Alakim –
I love magic tricks and am always amazed by magicians. It’s amazing to know that there are word-class Filipino magicians like him. He definitely mesmerize Araneta with his act on Saturday.
____________________________
10. Ruther –
a ventriloquist with an amazing sense of humor. He’s talent is indeed exceptional. I admire his talent especially when he used it to entertain typhoon victims (accd to him).
____________________________
11. Ezra Band –
Although I don’t have a strong liking towards bands, Ezra band interests me because of Norr the physically impaired piano virtuoso and Kaye whose appears very mysterious to me. Kaye performs enchantingly.
____________________________
12. Sherwin –

Another soulful singer. He’s sings from the heart. Personally, I don’t find his voice so unique. He sounds like Mr. Gary Valenciano.

Good luck to these world-class Filipino talents.
Advertisements

Pagpahumale kay Amigong Bari-Bari

☺Ugmahay ☻

—-
Sa may balkon, nagrarara an mag-aramigo. Kahampangan an pinasuhi na demonyo dangan an siningsing na pusit, magab-at an boses na nagtaram si Bari-Bari:

Bari-Bari:

“Me ultimo adios

Manga amigos y amigas

Aco ngunian saindo

Namamaaram na

Sa sacong paghale

An tugon co sana

Ining gown cong tinahi

Iyo saco an isangli

Dangan itong burac

Sa pamayuhan co ibugtak.”

—-

Maski sanay na, nangirhat si Bara-Bara, tuminuyok mun-a antes magtaram siya…

Bara-Bara:

“Ay ata baya pumundo ka

Dae aco namumuya

Hare na pagmuto-muto

O maski mamurungko

Total kadakol man diyan que lamugto!”

Dangan suminegunda ining si Bira-Bira na naging kasaro niya:

Bira-Bira:

“Aw con iyan an muya mo

Hala pagpatook na

Tutal aque cong hinablos mo

Ngonian duro-dacula na

Ayaw paghuna na sa paggurang mo siya maiba!”

Dae pa nahaloy cellphone niya buminodyong. Nagtatam si Beri-Beri saro sa manga padaba niya:

Beri-Beri:

“Ay basta sa pag-abot co, cumawara ka!

Sa lasngag na iyan laen ka caiba

Garo nakalingaw ka

Sa pamilyang ini abot ka sana

Hala, bag-ong estaran mo, hanapa na!”

Nangrilipot si Bari-Bari… Ngabil niya nagkimig-kimig. Muya niyang ngumoyngoy alagad tulos niyang pinugol. Naglag-ok que inumon pagkatapos ang pusit matulon. Sa saiyang pag-isip nin hararom, guiraray na buminalik manga agui-agui. Dae pa nanggad nalingawan sinabi ni Buro-Burong napupusoan:

Buro-Buro:

“Habo co naman, ata habo co na…

Manga pagpadaba mo, totoong nauuyunan co.

Alagad an kaogmahan mo

Dae co maitatao

Nakatadol na aco asin dae na maotro!”

Nagturo na kuta luhang pigsasagop can ining si Bura-Bura magtaram nin macosog:

Bura-Bura:

“Patal kang bualaw ka!

An utak mo sa kuko

Nata ka mapagadan

Con puede ka man lang mang-gadan?

Hala! Sige na… Tutal dae man an que maantosan!”

Dae pa nahahaloy, kinaagahan…

Bara-Bara:

“Amigo ming Bari-Bari

Ta daw saco dae ka nagmati?

Ining manga pasacit

Tulos man lang na mahahale!”

Bira-Bira:

“Aque tang papadacolaon

Solo co na bubuhayon

Hare nanggad aco pagbabasolon

Con makakua tulos panibag-ong agom…”

Beri-Beri:

“Panibag-ong harong naghahalat na

Duman ka na magtinir

Makibiyo sa tunay na kapamilya…

Mag-enot na… ta kami haloy pa.”

Buro-Buro:

“Kugos cang iba, dae ka mamumuya?

Laen lang aco an pwedeng makaiba

Dacol kami… Mas may urag ngani sinda!

Pasensiya na talaga…”

Bura-Bura:

“Guiraray, aco minataram:

Patal ka talaga!

Sabagay, sa kinadakol dakol na beses

Ngunyan makataram ka na: “Sa wakas, nakaantos na!”

(Preblogged for www.ugmahay.wordpress.com on April 11, 2009; 18:37

Published: April 12, 2009)

GUSNGAB NA SIKNIT NA TUMINULON QUE BANGAW*

I.

Solo:

May sarong gusngab na siknit na nakatulon que bangaw.

Chorus:

Aw iyo? Sisay ang nakatulon que bangaw?

Kaherak na babaying gusngab, tibaad siya matigbak!

II.

Solo:

May sarong gusngab na babaknet na nakatulon que damang

Padagos sa saiyang halunan, Nakatulon siya que damang

Chorus           :

Tinulon niya ang damang tanganing habluon ang bangaw.

Ay badaw! Sisay ang nakatulon que bangaw?

Ang  kaherak na babaying gusngab, tibaad siya matigbak!

III.

Solo:

May sarong gusngab na babaknet na nakatulon que kalabidong

Makangangalas, nakatulon siya que kalabidong

Chorus:

Tinulon niya ang kalabidong tanganing mautsan ang damang.

Tinulon niya ang damang tanganing habluon ang bangaw

Ay badaw! Sisay ang nakatulon que bangaw?

Ang  kaherak na babaying gusngab, tibaad siya matigbak!

IV.

Solo:

May sarong gusngab na babaknet na nakatulon que kasmag

Pwera karaw! Tinulon niya ang kasmag!

Chorus:

Tinulon niya ang kasmag tanganing sibaon ang kalabidong.

Tinulon niya ang kalabidong tanganing mautsan ang damang.

Tinulon niya ang damang tanganing habluon ang bangaw.

Ay badaw! Sisay ang nakatulon que bangaw?

Ang  kaherak na babaying gusngab, tibaad siya matigbak!

V.

Solo:

May sarong gusngab na babaknet na nakatulon que gadya

Bilog niyang hinalon ang gadya.

Chorus:

Tinulon niya ang gadya tanganing dulakon ang kasmag

Tinulon niya ang kasmag tanganing sibaon ang kalabidong.

Tinulon niya ang kalabidong tanganing mautsan ang damang.

Tinulon niya ang damang tanganing habluon ang bangaw.

Ay badaw! Sisay ang nakatulon que bangaw?

Ang  kaherak na babaying gusngab, tibaad siya matigbak!

VI.

Solo:

May sarong gusngab na babaknet na nakatulon que baka

Aw inda kung pinan-o, basta tinulon niya ang baka

Chorus:

Tinulon niya ang baka tanganing tigbakon ang gadya.

Tinulon niya ang gadya tanganing dulakon ang kasmag.

Tinulon niya ang kasmag tanganing sibaon ang kalabidong.

Tinulon niya ang kalabidong tanganing mautsan ang damang.

Tinulon niya ang damang tanganing habluon ang bangaw.

Ay badaw! Sisay ang nakatulon que bangaw?

Ang  kaherak na babaying gusngab, tibaad siya matigbak!

VII.

Solo:

May sarong gusngab na babaknet na nakatulon que kabayo

Chorus:

Aw natigbak siya, SYEMPRE!

* Sarong Bikolnong piyesa na nagtataong duon sa paggamit kan manga ulagsak na tataramon. Itrinansleyt ni Alfred H. Dedase para sa School of Living Traditions on Bicol Oral Traditions.

Iwi

Ayoko ng gulay!

Matin-is mong kurag-it

Dangan an siloping bitbit

Sa paros minaragitnit…

Con minsan nakapurongko

Naghahalat na may magtin-o

Sa paglakaw iguang magkiling bago magdiretso

Pauli sa harong na may pamilyang kumpleto…

Sumama ka na!”

Kantyaw kang iba

Habang nakabusi na minatuya-tuya

Ginumos na angog balos mo na sana

Minaduko, minapurot nin gapo

Sa kantyaw, naruruso man ang puso.

Ata kulapos mang gayo

Ang daghan nakamati man nin duso.

Tigilan n’yo ako!”

Dagit mong pakihuron

Dangan minangirit nin mahamison

Sa kamidbid na sa gilid nagmimiron…

Nag-aging kasuhapon lingaw

Maabotong aga dae nunca que linaw

Sa lipot nin bangue, bitoon tinatan-aw

Kugos ang sadiri naghahalat na maruaw.

______

☺ A poem for Iwi…

THERE IS JEROME IN MY CLASS

The story of Jerome…

It was the first day of school when everyone was excited. I noticed this very uneasy child who belongs to my first year class. He stands taller than his classmates probably because he’s old enough to be a freshman. And I was right. His records show that he should have been a senior student by then had it not been he spent a year for his every grade while he’s in elementary. His permanent record revealed that he entered grade two twice and thrice for grade five. His name was Jerome.

For more than a week or two, I observed in my class that he’s not a very ordinary student. Whenever he walks around inside or even outside my classroom many of his classmates seemed to ward off as if he was lava.

I observed that he has only one close friend. I was not sure either whether he treats him as a friend for there was an instance that I saw Jerome beating him with his fist just because the latter failed to lend him his ball pen at an instant. This friend of him carries inside his bag all of his school stuff, too.

As a student, Jerome performs just all right. He was compliant whenever we had writing activity for he managed to write obediently…only that the pen’s cap was still on. Yes, he participated in the class activities. When there were group activities, he was the first person to disarrange the chairs in a very disorderly manner. In one of his classes, I observed that he enjoyed his role-playing session for he happily whipped a wooden stick on the air without minding whether it would hit his group mates. . I vividly recall how he courageously answered me with a mocking ‘inda man sa imo’ (I don’t care about you) when I called his attention after he tirelessly echoed his classmates oral responses to my questions in our Araling Panlipunan (Social Studies) class.

He was very versatile. He knows how to mimic the sounds of almost all animals (and even insects) he was familiar of. I heard him sounding like ‘tuko’ [gecko] while most of his classmates were hooked on an article they were told to silently read. He did it recurrently and obviously he liked what he was doing.

When he was prodded to read a paragraph on a page of his textbook, I noticed two things. First, he hardly knew where to find page 32; his seatmate needed to guide him just to turn to the right leaf. Secondly, his ‘reading’ gave me the impression that he was extraterrestrial. I thought I was hearing an alien for I did not understand a word. He found it very difficult to figure out how the words are supposed to be read even syllabically. But I was thankful for his effort to recite after he impolitely grabbed the textbook from his classmate and for the mumbling sound he managed to share.

As a child, he was very playful and had a lot of surprises. One time I’ve heard one of our teachers screaming and literally out galloping from her classroom after Jerome presented her a snake he just killed. He loved centipedes, too and he loved to hand it as a surprise to his classmates.

Honestly, I was not feeling comfortable to have Jerome in my classroom. I knew I was not in a proper authority to assess him but I believed he was abnormal – to be politically correct, I should have said he was ‘intellectually challenged’. He was behaviorally perverted. And I also thought that he deserved no space in my class of heterogeneous regular students.

We tried inquiring about Jerome in a more personal level. We dared talking to his parents and were dismayed to know that one of the main reasons why he was in school. His parents believed Jerome would be more obedient to us, his teachers, because behaviorally speaking; he was such a handful to them. I also heard one of his neighbors commenting, ‘mas marhay ng nasa eskwelahan an kaysa sa magpasaway digdi saindo’ (it’s better he misbehaves in school than [he bullies] here).

But I knew he was not entirely useless at home. When passing by while we were on our way to school, we saw him helping his father sort out fish. As one of the youngest brood, he did most of the errand.

I could not blame myself for feeling differently against this child though I wanted to try helping him out. For whenever he bullied his classmates and heard him talking back, I was beginning to think he was as an eye-sore. I wished he’s not enrolled in my class. I even prayed he quit schooling.

After a month and a week, my prayer was answered.  It was such a relief to see no presence or even shadow of Jerome within the four walls of my classroom.

But I must admit… I miss Jerome’s frolics and bullying!

Jerome and I – Our Pictures

 

I almost forgot Jerome because he dropped a year ago until Dr. Manuel V. Estera, our speaker in inclusive education, reminded us of this cliché: ‘Our students are reflections of us, teachers’ and my co-teacher and cousin – close friend asked me this line, ‘Are you a reflection of Jerome?

I almost fell of my seat when I boisterously say “No, I am not Jerome’s reflection!

Am I really Jerome’s reflection? This question might mean a point but it’s just trivial than to ask, ‘What did I do to help Jerome?’

 

Jerome was in school because he was not just forced by his parents. Neither had he loved bullying a lot. He could have easily pretended that he’s up to schooling and chose to watch or even do cockfighting or even opted to pluck ripe guavas in the woods nearby instead.

His coming into school implies his willingness to learn. It’s the very initial step in the learning process – the willingness to learn. Perhaps, he recognized the very essential fact that education is important to one’s life – to his own life. For sure he, himself, knew that he lacks and needs knowledge.

Willingness might have been evident to Jerome but I had reservations on his readiness.

Was Jerome prepared to be a freshman [despite his age]? What stopping him from gulping even simple knowledge? Was he normal, behaviorally and mentally speaking? Can learning take place in him?

Then, Dr. Estera engaged into his very illuminating talk. His candid gestures uncover his characters as an experienced professional and as a very able mentor in the field. His ideas are brilliant though he admits ‘he is not a very conceptual individual’ and his unassuming nature is indeed remarkable.

I learned from his talk the types of learning difficulties and developmental delay. He identified five on his handout. I note the terms dyslexia, dyscalculia, dysphasia, dysgraphia, and the nonverbal learning disorder. To my awe and disappointment, it is likely that Jerome has all these learning difficulties!

Had I known what these learning dilemmas are before, I could have understood Jerome better. I could have welcomed him more openly in my class.

But was I really prepared for Jerome or a bunch of his kind? Can I confidently say that I can smoothly facilitate effective learning with him? I must admit again, the answer is a resounding ‘NO!’ And as a teacher, I’m not proud of myself of this realization.

Jerome needs special kind of attention. He deserves to have a more inclusive mode of responsive teaching-learning environment.

And in my poor case, I lack trainings on dealing with this kind of learners. My college curriculum prepared me to handle regular classes but never with students who are supposed to be in special or inclusive education. On the sad note, I could hardly cater Jerome’s special needs.

Jerome is just a picture of thousands or millions of Filipino learners in the country and students around the globe. There are many of his kind in our schools in their lenient and worst cases.

I am also but a picture of a typical educator who lacks proper orientation on managing learners with learning difficulty and developmental delay. Teaching experiences including institutionalized trainings do not expose me on how to handle special cases like that of Jerome’s. I need to muster appropriate knowledge, skills and attitudes in order for me to finally say to Jerome that ‘I CAN help you.

The school year commences next week. Hopefully, with the lecture we had with Dr. Manny and the personal reflections I have had, I become more inspired to respond to the challenges of my profession…

No one should be left out in education’ emphasized Dr. Estera. This time, I hope to welcome, understand, and teach not only regular students but learners like Jerome, too.

Life is about getting inspired… and being an inspiration!

HOPE IN THE STORM

We Are in a Time of Mercy, Choices and Hope

Ocean’s Waves

Keep your secrets to yourself,if you can’t- So never expect the other one to do so.------All Copy Right are Reserved.

The Light Machines

Creating new world with light.

T H E W O R D S

A PROMISE TO BE FULFILLED.

Parina de Magallanes

Magallanes LGBT Association

RitratosNiWally

Ritratos, Lugar, Tugtogan asin Buhay-Buhay kan Tawo sa Bicol

L.M. Sacasas

Technology, Culture, and Ethics

Chronicles - Part Two

A Web Blog for the FEU-EA professors - The highlights of my Educational Journey in CS

Reel Outtakes

Let me tell you my other stories that did not and will never reach your TV screens.

HODGEPODGE

tales of quarter life and after...

The Decablog

Welcome to the Fourth Use of the Law

Karastahan

Experience Albay's Roots And Radicals

Shane O'Mara

brains, behaviour, organisations