Category Archives: #DiaBlog

Oops, they did it again [insert sad face]

It’s crazy how people continue to be the insensitive version of themselves, promising not to commit the same mistake, but still do. I think this supposedly ‘friendly and mutual entanglement’ is becoming a mess and irreparable [hopefully not].

Yes, people [even friends] can be so frustrating that you can only learn to accept and be plainly pragmatic. Sometimes, life sucks! Sometimes friends suck!

Then, you can choose to learn from the plight and suck the hell out of the messy, complicated life.

Advertisements

#toTheOneiLove

To the One I Love,

I know you dislike anything wordy or the excess of it.. but please know that…

But what can I do?

because…

And so…

and please, don’t forget this…

Para sa isang #SoulSister sa araw ng kanyang kasal…

Sissy… Charmielita, Charm… ilang oras na lang goodbye ka na sa title mong Ms. Dipon and I know #ExcitedMuch ka just like we are. So bago yung big event na yun, #throwback muna tayo sa ilang mga masasayang sandali kasama ang Ms. Dipon na love na love ko!!!

Talulot at Pamumukadkad…

Kagaya din ng pagmamahal. Kusa itong sumisibol at namumukadkad sa takdang panahon… at nalalanta paglaon.

Doon ko nais gugulin ang pagmumuni-muni sa pamumukadkad, sa isang positibo’t masayang pagtanaw sa isang makabuluhang yugto na sa tuwi-tuwina’y nagpapangiti sa akin nang hindi nangangamba sa mga bukas pang darating… at sa panahon ng pagbitiw sa tangkay at pagkalanta.

Alphredite: Isang Tala-Larawan

talulot06.12.15Animo’y mga palasong nagpapaligsahang matumbok ang pinagmumulan ng init na humahaplos sa kanilang murang tangkay habang hapo dulot ng pagpupulot-gata ng mapanglaw na langit  at matagal nang tigang na lupa, pinili ng mga talulot na ito ang magpakatatag sa pag-asang mararating nila ang pamumukadkad. May mga iilan sa kanila ang narating na ang yugtong iyon, nagpupunyaging idinadambana ang kanilang busilak na karik’tan at mapang-akit na halimuyak, at may mga iilan namang sinawing palad… mas ninais na hayaang kitilin ang umuusbong na pag-asang masaksihan ang sariling namumukadkad – marahil dahil sa takot na mahigitan ang mga nauna o di kaya’y mas gustong magpaubaya sa iilan pa.

Pana-panahon lamang ang pamumukadkad. At tanging panahon lamang ang makapagsasabi kung papaano nagsilbing kaaya-aya ang pagsibol ng mga talulot para sa iba. Oo, maaari niyang marating ang rurok kung saan tuluyan na niyang nailadlad ang sariling kabuuan, bago tuluyang malanta… at bumitiw sa tangkay na…

View original post 60 more words