Berso sa Napungawan


Kahuron ko an bulan nan mga bitoon

Mantang duman sa lantap na dagat nakadungaw

Andam na kuta na sa arog kaining kabangihon

Dawa imahe mo kuta na an maghale kan pungaw.

Alagad arog kaitong dampog na dagos man napara

Ika man nagbaya, balon an pagkamoot na tulos nawara

Advertisements