Tirigsikan sa Magalleones Festival

Guirumdom so nakaagui ming partisipasyon sa DepEd Night kan 2012. Saro ito sa pinakamaogmang partisipasyon igua an Bagatao NHS para sa guinibong selebrasyon sa kapiyestahan kan banwa. Ito man an enot kong pagentra sa bayle [sarong folk dance] kaya tunay na dae ko ito malingawan.
Yaon na nag rawitdawit an sakuyang amiga (asin co-teacher) asin an makawiliwiling tirigsikan na talaga namang nagtaong kaogmahan sa mga presenteng bisita asin meron.

Ngonian na taon, sa pagmukna kan Magalleones Festival – sarong pangaturugang naging realidad, sa guiraray nagheras nin tigsik an sakuyang mga kairibahan. Nasa baba po an sakuyang mga tigsik asin an iba pang iniheras kan sakong mga kairiba.

Tigsik buragsik! Kami sa atubang nindo ngonian na matigsik!
An pangenot mi pagsobre-galang sa gabos na anion ngonian
Dangan an ikaduwa pagpaguirumdom na ini saro sanang kaogmahan
Dispensa an hagad mi sa maludugan, nan dae malingaw
taw-an kami nin parakpakan!

* Tinigsik ta ining mga meron
Sa entablado iyo an saindang atensiyon
Nakikisumaro sa kaogmahan kan okasyon
Dae pigbabale maski kataning ninda igwa nin parong.

** Tinigsik ko ining mga paralukad
Pag nagpalaw turuwad
Pag naglulugit, sa lobot malanit
Pamati ninda garo baga an napaknit

Tigsikon ko idtong gapo na Hiyo-hiyo
Duman sa Parola, pigsasarakat biyo
Mga aki nan soltero duman minatago
Kun abtan nin pangapudan, madaling minatukro
dangan pa minakad-os nan minaaguro!

** Tinigsik ko ining mga para uring
Sa gilid-gilid naghuruding-huding
Bawal na daa an kahoy na uring
Pwede pa man daa kun dae ki nakahiling.

Tigsikon ta ining mga solterong militar
May nagkapirang lapisayon, igwa man nin baskugon
Pero saludo kita sainda ta sa darapaan
Gabos sinda mauragon!

Tigsikon ta man daw ining paradaw-it
Andam an sakit, dae minaatras sa uran nan init
Dae lang pagpatukawa sa may palo ta
Dyos ko, nagwawalat an anghit!

Tigsikon ko ining pana
Gamit kaitong balo sa pagkua nin sira
Kan nabuyong baga kan sarong galon na tuba
An kaherak na madihon, so lobot an natama…

Tigsikon ta naman ining mga parabulang
Sulog na panlaban iyo tulos an iatubang
Mga aking bulatehon daeng pamahawan
So agom huminale ta marhay pa an manok permi nakakaptan

** Tigsikon ta naman mga para-lati
Kulog nin likod iyo an pigmamati
Sa bangui tanglay kan tabay
Biyo na napapahibi…

Tigsikon ta man mga para-traysikol
Kun nakuang pasahero talagang kadakol-dakol
Kun abtan nin remalaso badi makakua nin kudol
Marhay na an ta bata mahal baga an taul.

Tigsikon ta ining daragang maestra
Pigentres man kuta kan parabintol
Kundi lang diperensyado an mata
Sa gwapong parabuso nabuyong magpaagom
Kaso nga lang ta an pandangog hararom…

* Iniheras ni G. Cyrus B. Blanza
** Iniheras ni Gng. Irma O. Toquero

Advertisements

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

w

Connecting to %s