Sarong pagginawi, paghurop-hurop

Minsan sa mga ginawi ta sa buhay ta, sa pagmawot ta na masabotan kita kan iba, nalilingawan ta na laen sa gabos na panahon kaipuhan kitang sabuton nan panguntinwaran…

Totoong an pagtalubo wara sa edad nan sa estado kan pagkabuhay. An mga eksperhensya, urog na itong laen marahay, may obhetong mas mapakusog kita nan maging mas matinan-aw sa mga magagayon na posibilidad. Kun dae kita matalingkas sa kulog kan boot nan sa pait kan nag-aguing mga aldaw, nunca kita makapaduman sa kaogmahang maw-ot!

Halip-ot lang an buhay!

An mga linyang nasa itaas an naguing laman kan FB post ko matapos na madisganar ako sa sarong kaugos na igua permi nin pamati na pigkukulugan an boot niya.

image

An tawong ini saro sa mga pigaadmire ko na tawo ta saro siyang ladawan nin marahay na kapamilya. Laen man siya naguing perpektong aki asin tugang alagad nahiling ko kun pan-o siya nagdusay sa mga namomot-an niya. Aram ko kun pan-o siya naguing makusog asin pirit na naghampang sa kadakol na mga pagpurbar na uminabot sa saindang pamilya. Sa tahaw asin sa katapusan kan mga agyat na ito napatunayan niya na kaya niyang magtindog bilang sarong harigi kan pamilya, tawong mahuhugutan nin kusog nin boot.

Alagad makamumundo na sa likod kan kadakol niyang mga pinag-aguihan, dae pa man guiraray naguiguing makusog an saiyang pagsarig sa iba nan sa sadiring kakayahan. Sa nagkapirang beses, nadangog ko siyang nagdududa sa iba asin sa saindang intensyon. Sa kadaklan na beses naguing saksi ako kun pan-o man niya pagdudahan an sadiring kakayahan.

Masasabutan niato kung nata minsan may mga pagdududa kita sa mga tawo o sa mga bagay-bagay. Manlaen-laen an posibleng mga rason asin pinaghalean kan mga ini. Alagad mamundong sabuton ta daw igua nin mga tawong sa kadaklan na momento daeng pagtubod sa sadiri. Asin sa mas mamundo na sitwasyon, may mga tawong sinda mismo an minapagab-at kan sadiring daghan dahil sa kakulangan o kawaraan nin pagsarig sa sadiri man sana.

Advertisements

5 na mga thought (isipan) sa “Sarong pagginawi, paghurop-hurop”

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

w

Connecting to %s