Pagkamoot ni Gibal-ong << #Sarong Pagbalo

Agom kong namomot-an,
Ika an poon asin puro
Kan sakuyang paglapigot digdi sa kinab-an
Ika an kasimbagan kan sakuyang mga pangadyeon
Kay Gugurang na satuyang guiya kaeto pa man.

Sagkod sa momentong ini na ako nagtataram
Asin nag-aandam sa pag-abot kan daliwawa
Na ako sa saimo, sa manga aque ta,
Asin sa manga tawong pinadaba ta,
Padagos nang mapa-aram, maduso man sa daghan.

Sabot ko ang kamunduang minalukob sa
Mapagpadaba mong daghan.
Namamatean ko an pagtangis kan
Saimong puso na naguing kasaro man
Kan sakuyang kagab-san!

An aldaw na ini siring sa dapat na mangyari
Natataw-an na nin kautuban sigun
Sa manga panambitan kan propetang si Barugbadugan
An saiyang manga pangaturugan
Danay na minapalawod sa dagat nin realidad.

Wara sa satong manga kamot an dalagan
Kan manga bituon na sa itaas nangagkikintab
Garo baga an bulawan na sa tahao nin kabanguihon
Na sa lambang namomot-an ta, uya nagtataong paglaom
Kon tugutan ni Gugurang na an manga ini kan kamot ko anihon,
Ta daw ta dae ko pa ngonian pag-guibuhon?

Siring sa pagkamoot kan sarong matanos na ina
Kugos kan sakuyang masarig na daghan an pusong mapagpadaba
Ako si Gibal-ong, maw-ot guibuhon an gabos
Para sa manga aque tang namomot-an
Urog na kay Behia na ngonian sa dakulang responsibilidad maatubang
Kon babaloon pa sana na an pagdungaw kan aldaw pwedeng punduhon!

Advertisements

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

w

Connecting to %s