An enkwentro sa may lukadan

“Kadakol na beses nang pinagmaw-ot  ko na ipaaram sa imo ini. Alagad nagduwa-duwa ako. Paghona ko kaya mas maray na  ihayag ko ini sa hilom. Sa pamati malaen, sa daghan magabat na.” sabi kang soltero sa saiyang kailusyon habang sa hapros nin bulanon sinda maogmang nagpapalipod.

“Kan enot aram kong kaya ko alagad talagang dipisil na”… dangan kinua niya si kamot kan daraga, dinupo sa saiyang daghan asin padagos na nagtaram… “Maria, padaba ko, hanggang sain mo kayang ipahiling an simong pagkamoot sa abang solterong ngunyan nagluluhod-luhod sa atubang mo?”

Nangirabo si Maria. Nagtakig so kamot habang tangan pa kan kailusyong nangangadye sa may pamitsan niya. Aram niyang haloy nang nag-aandam an solterong pinakamomoot niya.

Sa may guilid kan salog, tulos na ginuyod ni Juan si Maria na nangurutab-kutab na an daghan. An daplos nangagrilipot na asin nagtatagadol na an daghan.

“Juan, dae ka na talaga makahalat para diyan?” sinabi niya ini habang ang luha muya nang bumulos hale sa saiyang mga mata. Padaba niyang urog si Juan kaya habo niya ini na saiya magluod. Sa tahaw nin takot, pinirit niyang maguing makusog.

Tulos na pagtuntong sa may dakulang gapo hinuros ni Juan an kalsong kasubag-o pa muyang makatalingkas. Dangan sa malumanay na tingog nagsabi siya, “Maria, ipahiling mo na totoong namomot-an mo ako. Kaputi ining payong asin lipudi ako. Dae ko na nanggad mapugulan kamateon kan tulak ko.”

Dae pa nahaloy, tanganing ipamati an saiyang bulahos na pagkamoot, mahihiling si Maria sa may lukadan, sa gilid kan salog –  naghahanap que bunot.

Advertisements

2 na mga thought (isipan) sa “An enkwentro sa may lukadan”

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Baguhin )

Connecting to %s