MALAS SA AGA!

Malnumero daa?!

Petsa 13 kan bulan na Mayo, natangod sa aldaw na Biernes… Sa gabos na aldao kan presenteng taon, sa aga an pinakamalas! Dae na nin iba pang malas na aldaw an taon 2011 ta an Biernes 13 sa bulan sana na ini niato maaaguihan.

An pagtubod na ini hale sa manga gurang asin nagkapirang manga tawong matinubod sa kung anu-ano. Alagad ano man nanggad an totoo katakod kan Biernes 13 asin an kamalasan daa na dara kaini?

Paraskevidekatriaphobia an apod sa pagiging takot sa aldaw na nasambit. Paraskeví – boot sabihon Biernes,  dekatreís –  trese, asin phobia – takot o pagkatakot. Enot ining ginamit na terminolohiya kan 1953.

Totoo na may manga nagkapira na manga indibidwal na takot sa aldao na ini sabay hirit na dae man maraot magsunod sa manga pamahiin… maray na daa an nag-iingat. Mala ngani sigun sa Stress Management Center and Phobia Institute kan Asheville, North Carolina,  igua nin may 17 hanggang 21 milyon katawo sa United States an apektado kan takot na ini. An nagkapira sainda naapektuhan man an normal na gawe asin minaibitar sa pagguibo kan manga natural nindang giniguibo sa sarong ordinaryong aldaw, pareho kan pagsakay sa manga sakayan, pagluwas sa harong, paglaog sa trabaho, asin iba pa.

Ta daw naging malnumero an trese asin malas na aldao an Biernes, urog na kon pagbiyuon pa ini?

An aldaw  na Biernes pigsasabi na laen masuwerte ta sa aldao na ini, sigun sa Kristiyanong pagtubod asin  tradisyon, iyo nagadan si Hesus. Poon kan ika-14 Siglo, igua man nin pagtubod na laen marahay magpoon ki anuman na proyekto o maski magbyahe sa harayo na lugar sa aldao nin Biernes.

Sa numerology, an bilang na 12 an pigmimidbid na pinakakumpleto o perpektong bilang, pareho kan doseng bulan kan taon, doseng oras kan relo, doseng tribu nin Israel, doseng Apostoles ni Hesus, doseng Olympian Gods, asin iba pa.

Saro sa manga suanoy na pagtubod na pwedeng magpaliwanag sa Black Friday iyo an pangyayari kan October 13, 1307 kun saen pinadakop an manga Templar Knights kan hadeng si Philip IV kan France sa basbas asin  pagsurog ni Pope Clement V.  An sumpa na itinao ni Jacques De Molay, an Templar Grand Master na pinagadan ni King Philip sa paagui kan pagsulo an saro sa manga pigtutubodan na rason kan kamalasan kan aldao na ini apisar pa sa kamalasan na nakua kan gabos na miyembro kan Templar Knights.

Alagad sigun sa pag-aadal kan Dutch Centre for Insurance Statisticsi, mas diit na bilang kan aksidente o kariribukan an nanonotaran kon an 13 natangod na Biernes kumpara sa iba pang aldaw [na Biernes]. Pwedeng dahil ini sa rason na mas maingat an manga tawo kon Biernes 13.

O hala, ako asin an sakong manga amigo maruhab sa aga, Biernes 13, laen para porbaran kon talagang malas an aldao na ini. Naisipan ko lang magblog tungkol sa aldao na ini ta sa sakuyang pagpaisi sa magurang kan barkada ko, nangarat ako kan sabihan ako na dae ninda siya matutugutan ta Biernes 13 daa. Muya kuta na magtaas kan kiray ko!

Nauyam ako maaraman na minsan sa buhay ta bilang manga tawo mas nadadaog an pagtubod ta sa Diyos kan kun manga ano-ano na pagtubod o superstitions. Kun talagang may pagsarig kita sa Saiya mas dapat na nagtutubod kita na kita Saiyang guiguiyahan sa anuman na aldao. An remalaso, aksidente, maguing an kagadanan minaabot maski anong aldao, maski saing lugar. Igua ngani nin nagkapira na dae na namata hale sa pagkaturog! An urog na mahalaga, tatao kitang mag-ingat kan manga buhay ta asin itinatao ta an satuyang pagsarig sa nasa itaas.

Basta sa aga, excited ako na magbyahe para sa pinakaenot ko na out-of-town ruhab kaiba an manga tawong aram kong laen malas sako hahahaha!

p.s.

Sorry to my dear Mama Badang, talagang pighilom ko saimo an pagrampage na ini…. I love you po.

Advertisements

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Baguhin )

Connecting to %s