Pagpahumale kay Amigong Bari-Bari

☺Ugmahay ☻

—-
Sa may balkon, nagrarara an mag-aramigo. Kahampangan an pinasuhi na demonyo dangan an siningsing na pusit, magab-at an boses na nagtaram si Bari-Bari:

Bari-Bari:

“Me ultimo adios

Manga amigos y amigas

Aco ngunian saindo

Namamaaram na

Sa sacong paghale

An tugon co sana

Ining gown cong tinahi

Iyo saco an isangli

Dangan itong burac

Sa pamayuhan co ibugtak.”

—-

Maski sanay na, nangirhat si Bara-Bara, tuminuyok mun-a antes magtaram siya…

Bara-Bara:

“Ay ata baya pumundo ka

Dae aco namumuya

Hare na pagmuto-muto

O maski mamurungko

Total kadakol man diyan que lamugto!”

Dangan suminegunda ining si Bira-Bira na naging kasaro niya:

Bira-Bira:

“Aw con iyan an muya mo

Hala pagpatook na

Tutal aque cong hinablos mo

Ngonian duro-dacula na

Ayaw paghuna na sa paggurang mo siya maiba!”

Dae pa nahaloy cellphone niya buminodyong. Nagtatam si Beri-Beri saro sa manga padaba niya:

Beri-Beri:

“Ay basta sa pag-abot co, cumawara ka!

Sa lasngag na iyan laen ka caiba

Garo nakalingaw ka

Sa pamilyang ini abot ka sana

Hala, bag-ong estaran mo, hanapa na!”

Nangrilipot si Bari-Bari… Ngabil niya nagkimig-kimig. Muya niyang ngumoyngoy alagad tulos niyang pinugol. Naglag-ok que inumon pagkatapos ang pusit matulon. Sa saiyang pag-isip nin hararom, guiraray na buminalik manga agui-agui. Dae pa nanggad nalingawan sinabi ni Buro-Burong napupusoan:

Buro-Buro:

“Habo co naman, ata habo co na…

Manga pagpadaba mo, totoong nauuyunan co.

Alagad an kaogmahan mo

Dae co maitatao

Nakatadol na aco asin dae na maotro!”

Nagturo na kuta luhang pigsasagop can ining si Bura-Bura magtaram nin macosog:

Bura-Bura:

“Patal kang bualaw ka!

An utak mo sa kuko

Nata ka mapagadan

Con puede ka man lang mang-gadan?

Hala! Sige na… Tutal dae man an que maantosan!”

Dae pa nahahaloy, kinaagahan…

Bara-Bara:

“Amigo ming Bari-Bari

Ta daw saco dae ka nagmati?

Ining manga pasacit

Tulos man lang na mahahale!”

Bira-Bira:

“Aque tang papadacolaon

Solo co na bubuhayon

Hare nanggad aco pagbabasolon

Con makakua tulos panibag-ong agom…”

Beri-Beri:

“Panibag-ong harong naghahalat na

Duman ka na magtinir

Makibiyo sa tunay na kapamilya…

Mag-enot na… ta kami haloy pa.”

Buro-Buro:

“Kugos cang iba, dae ka mamumuya?

Laen lang aco an pwedeng makaiba

Dacol kami… Mas may urag ngani sinda!

Pasensiya na talaga…”

Bura-Bura:

“Guiraray, aco minataram:

Patal ka talaga!

Sabagay, sa kinadakol dakol na beses

Ngunyan makataram ka na: “Sa wakas, nakaantos na!”

(Preblogged for www.ugmahay.wordpress.com on April 11, 2009; 18:37

Published: April 12, 2009)

Advertisements

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

w

Connecting to %s