PROKLAMASYON SA MANGA NANGGARANA

PROKLAMASYON SA MANGA NANGGARANA

SB Melchor G. Carrascal

Magallanes

Ang magproklama kan satuyang manga prinsesa

Sarong orgulyo asin dakulang honra

Kaya kan ang trabahoon na ini itinao sakuya

Dai lamang ako nag dowa-dowa

_______

Tulos kong inako ang pag-proklama

Lalo na’t magagayon satuyang manga reyna

Magpoon sa manga aki, manga daraga

Maski ang mga may agom na

_______

Sinda maguiguing inspirasyon kang bilog na Behia

Para makoronahan na kamo

Ipoproklamar ko na

Iinoton ko na ang manga kaakian

Kaya kada apodon ko, satuyang parakpakan.

_______

Ining sarong aqui na singkit baga an mata

Dinara pa an sobre hanggang sa Manila

Maray ngani aktibado an ama

Dai nagkadurumog o inanod kan baha…

_______

Kaya naman sinda talagang nakatipon

Gabos  na sobre nahulog sa kahon

Hagad ko saindo dai que mag piyong

Kundi parakpakan ta aki na magayon

_______

[2nd Baby Princess Christine Mae Mendizabal Aldea]

_______

Bibong taga suba isusunod ko na

Kaya kita gabos siyempre magparakpak na

Saiyang manga magurang talagang naghinguha

Na an saindang aque digdi na gumana

_______

Naglibot kang sobre, daeng kime-kime

Sa pagtao sa tawo, maski ngani baynte-baynte

Sabi ni Manay Nieves dae nanggad magpa piyerde

Kaya an resulta sinda man sinuwerte

_______

[1st Baby Princess Shane Hibay Villanueva]

_______

Hinahagad ko na sarong makusog na parakpakan

Para sa sarong aki na satuyang hahangaan

Ta talagang ini bibo maski na sa eskwelahan

Kaya ngani si Madi Juvy dae nagduwa-dowang siya inilaban

_______

Talagang naghingoha saiyang manga magurang

Banana que, maja blanca, dakulang naitabang

Dai nakaligtas pati income kang pasaheroan

Kaya saindang aque tunay na nag number wan!

_______

Kaya pag inapod ko magayon niyang ngaran

Makusog na parakpakan satuya nang buhian

Juvy Mae Balona Bose

Baby Queen 2009

_______

Madoman na ako sa manga kadaragahan

Kaya manga soltero

Manga mata medyo magikmat na

Basi sa manga magagayon  na ini

Kamo makapili na.

_______

Iinuton ko na daraga kang Pansod

Aque siya ni May Nora, dae daw kamo matubod?

Pag pangaran nya sakuyang inapod

Gabos magparakpakan, pwede pang magtindog

_______

Saiya na magurang naghigos man talaga

Saindang binogbog, inagui pa sa paglabada

Kaya ining aque tunay na naugma

Kung mamati an ngaran na siya guminana

_______

Kung nalalangkag na itatao ko na saindo

Kandidato pa kung Pansod ; naguing orgulyo

Kaya hinahagad ko na parakpakan nindo

2nd Lady Princess Abegail  B. Lubiano

_______

Ini na masunod panglaban kan Tondo

Sa paglibot kan sobre dai na nagpondo

Gusto nya talagang lumaban que sigurado

Kaya siya ngonian nasa hampangan nindo.

_______

Tindang paknitan, punong asin bungkang

Saiyang itininda sa bilog na Behia

Ang natipon na kwarta sa sobre linaog niya

Ihinulog sa kahon, na saiya ikinagana

_______

Sato nang parakpakan daragang magayon

Oras na saiyang ngaran sakuyang apodon

Maray magsaysay , boses uragon.. orgulyo kan Burton

1st Lady Princess Monique Comota Burton

_______

Sisay daw an dae matubod

Sa daragang masunod

Pag ngaran niya sakuyang inapod

Sa parakpakan gabos na sumunod

_______

Sisay an maghona na doman sa Magapo

May magayon na daraga duman nagtatago

Maray ngani dai nagsayoma

Kang paghorona maguing kandidato

Tulos tulos man nagkoang sobre

Iwinaras sa Magapo.

_______

Si Padi Benad ngani sigi na sanang lawod

Maka dakol que cuarta sa aque niya ibugbog

Inubos man sa sobre, sa kahon ihinulog

Talagang Magapo dae nanggad nagpadaog

_______

Sa pagparakpak kita nang magbwelo

Satuyang Reyna itatao ko na saindo

Parakpakan na makusog dae nang porupondo

Lady Queen 2009 Lilanie L. Buelo

_______

Oltimo kong aapudon Reyna kan manga ina

Na sa programa kan Behia sinda man nagsusuporta

Nakisumaro, nakianduyog nagdagdag ogma pa

Kun mamaanan tan gain garo man sana manga daraga

_______

Sisay an mahona na sinda may manga agom na

Basi manga kabataan kamo dyan malipat pa

2nd Runner Up – Mrs. Jasmin H. Hibay

1st Runner Up – Mrs. Dinna H. Maquiñana

Mrs. Queen 2009 – Mrs. Dalia L. Balaguer.

-ooo-

______________________

Saro sa manga magayon na paagui kan pagproklamar kan manga nanggaranang Reyna sa Piyestahan an pagrawit-dawit. Kaya kan mamate ko si Kagawad Langka na magtaram sa arog kaining paagui, naogma ako. Tulos na pagkatapos kan saiyang proklamasyon, dae ko na pinaligtas na mawara an sinurat niyang kopya. Dae pa nahahaloy, bago magpoon an programa nahiling ko siya na ungodon kakasurat kan draft.

Kagayon pagmateon kan Bikolnong taramon; sa paagui kan pagrawit dawit niya mas lalo kong nauyunan an manga ini.

Pero an guinibong pagrawit-dawit ni Kagawad talagang espesyal laen lang dahil sa manga tataramong Bikolnon na saiyang ginamit kundi, orog sa gabos, nagui ining panalmingan kan pagbuhay-buhay sa Behia sa panahon kan kaogmahan, halimbawa na an piyesta.

Bitay na naman an kaldero”, permi kong nahehenanyog sa manga magurang lalo na kun talagang dipisil an pagbuhay-buhay dahil sa pagkastigo kan habagat. Alagad sa panahon nin pagpasalamat sa pag-abot kan kapiyestahan ni Sr. San Rafael, an pagtirios garo dae mo man lamang mamamatean.  Mahihilingan mo ini sa paagui kan pagselbrar kan lambang Behiano.

Totoong mapagal an paghanap que cuarta, pero laen sa manga mahigos na kandidata asin sa saindang manga danay na nagsusuporta na manga kapamilya. Sa katunayan, dahil sa paglapigot kan manga ini, dakula an natipon na pondo kan manga nag-sponsor sa selebrasyon kan piyesta; pondo na makabulig sa padagos na pagpakarhay kan eskwelahan sa elementarya asin kan kapilya.

Simple lang an pagbuhay-buhay sa lugar kon saen binasa ni Kagawad Langka an saiyang espesyal na paagui kan pagproklamar. An manga tawo, siring man… may simpleng paagui kan pag-apresyar kan kagayunan kan buhay. Alagad, laen sa panahon na arog kang piyesta.

May manga minapabakal que pagsadiri parehas kan manga ataman na hayop tangani sanang makalaog an saindang manga kandidata sa ‘burugbugan’ asin may panghanda, maski simple, sa aldao kan piyesta. Igua man nin nagkapira na minalapigot nin todo sa paghanap-buhay tanganing makadugang sa laog kan sobreng pinagpaturoan que daplos sa pagdistribwer sa manga kamiridbid maski nasa hararayo na lugar.

Tama si Kagawad Langka, dakulang orgulyo an makoronahan asin midbidon bilang reigning princesses asin queens. Pero apisar sa honra, siguradong mas dakulang kaogmahan para sainda na  maguing kabali kan sarong aktibidad na igua nin obhetong makatuwang. [ahd#]

Advertisements

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Baguhin )

Connecting to %s