Orosipon Manungod sa Duwang Gadya

Istoryahan ko kamo manungod sa duwang gadya na nginaranan kan amo ki Pashneya nan Warka.

Ining duwang gadya, mala ka, ta apisar na parehong kagidon, makikidulakon. Kada batok kan kaparehong ayam, tulos sindang minaluwas sa saindang kulongan para makiusyoso man. Pakahale sa katiripunan, minabatok ini nin makusog na garo baga nagsasaysay sa kun ano an nasaksihan. Makamumuya ini na duwa na igakod sa trangkahan ta totoo man nanggad na maisog sindang tagabantay, mala ta maski pag-iriba kan saindang amo maw-ot nindang kagaton.

Kan may mabuyong magkuha kay Pashneya tanganing atamanon nagsiway so duwa.

Marahay-rahay an napadumanan ni Pashneya. Mala ta nagtuturog na sya sa alpombra laen na sa daga. Nahale naman so mga garapata nya nan maski puro-pan-o laen na sana puro dugi an naibabahog saiya. Maski warang rasa, naguin naman syang makamumuya.

Alagad saro an dae nabag-o kay Pashneya. Mala ta permi man guiraray sya imbwelto sa durulak kan mga kaayaman. Sagkod sarong aldaw, kan uminuli so aki kan amo kaini na laen nya bistado tulos kaining dinaguso dangan sinakmal so liog. Labing dagit an namatian kan amo kaya tulos man lang na kinua kaini so bakal na sugkod dangan an kaherak na Pashneya binatir-batir an payo sagkod na mautsan.

Kun si Warka naman an muya nindong aramon kun napan-o, mala baga ta napanumungan kaitong mga para-inom, sa kabatok nin basang guinibo syang pulutan.

Pagado an istorya.

Sa otro naman an iba.

Pambungad na Panalangin sa Klase

Ama naming bukal at tagapagtaguyod ng karunungan
Dakilang pinagmulan ng lahat at Siyang tamang daan
Nawa’y tanggapin ang aming pasasalamat sa iyong mga biyaya
At buong pusong paghingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang pagkakasala sa Iyo at sa aming kapwa
Gabayan Ninyo po kami sa aming mga gawain sa araw-araw
Bigyang lakas at husay sa pagharap sa bawat pagsubok ng buhay
Habang nananatiling nagpupunyagi at nagsusumikap 
Para sa ikauunlad ng aming sarili at pamayanan
At para sa ikararangal ng aming Paaralan at ng bansang Pilipinas. Amen.

​Para Sa Kulibangbang Na Minalayog Pa Sana

Hale duman sa may tampi kan sapa
Dagos na luminayog so kulibangbang na may kung anong ogma
Pabalyo-balyo ki tugdunan, padigdi paduman
Manlaen-laen na kaburakan, mawot nyang makamtan.

Ta baga bagôhan, dae syang kapagalan
Paduman padigdi, paha garo daeng kapanuan
Mahamis na kayanga dangan an rosas na pula
Nan so dakul na iba pa, muya nyang makua

Mala sa kalalayog nan baga kaburo-balyo
Wara syang pakamangno sa padangadang na peligro
Marikas syang napaduman sa may burak kan balig-ang
Kun sain may masarig na sapot kan lawang andam an pamangihan.

Photo Credit: http://www.bbc.co.uk/programmes/p0291f6y/p02916b3

—-

a rawit dawit for an LGBT friend who’d begin exploring his sexuality. Here’s to a reminder to moderate his craving for promiscuous encounter, another way of telling that “not all bananas are edible! and yes… have fun but be safe!!! ” 

Don’t let these suck the life in you

Face it, there will always be days where your demons are up to drag you into the pit and bring out the zombie in you. And during those days, though you try to be in control especially of how you feel, you know you’re drawn into the Bermuda Triangle of emotional chaos and even psychological masochism. Thanks to your optimism and archaic belief that since you’ve been nice you deserve good karma.

Life’s not what you expect it to be as wonderful as you’re trying to imagine it. You’ve been good and nice and accommodating… and have become the most amiable version of yourself.  And you’d expect everyone to be the same!?

Well you have to stop right there… and maybe, start crawling out of your cocoon before the same chrysalis became your own death chamber depriving you of the air you needed badly.

Photo Source

Now, take a look on how people suck the life in you, even without them knowing it. The book Spirit Healing (I always look forward to read at BookShack Café) lists down three negative energies to watch out, and of course, avoid:
> Leftover Vibrations – energies “that still hang out due to undesirable people, activities or unfriendly ghosts.” Sometimes these are feelings which are actually remnants of your past aches that should have dried up along with the tears on your pillow many sleepless night ago. Hoarding negative sentiments on people is allowing them to consume terabytes in your emotional virtual memory. There should be no recycle bin, in the first place, to traumatic encounters with people (that includes exes – ex bf/gf, ex friend, etc.)

> Energy Vampires – “usually needy family members or friends who are quite aware of their ‘talent’ from draining the life energy from other people. After you have become in contact with them, they feel better and you feel worse! Spouses, teenagers, needy friends and sickly relatives are usually the unwitting culprits, as they have no ill intent or awareness of the process.” Do we need to elaborate further? Nuff said.

> Drainers – “are able to draw your energy because you feel the need to take care of them – either because of guilt, a need for self-punishment, or desire to keep the person around you.”  Clinging on to something that exhausts the vibe in you just because you have to prove your worth is sickening. The same with people who have become part of your life because they wanted you to be around when they’re in dire need of your presence and ditch you off whenever they like to.

Life’s short to exhaust the life in you to anything and anyone which does not make you feel alive!

Life is about getting inspired… and being an inspiration!

RitratosNiWally

Ritratos, Lugar, Tugtogan asin Buhay-Buhay kan Tawo sa Bicol

L.M. Sacasas

Technology, Culture, and Ethics

Chronicles - Part Two

A Web Blog for the FEU-EA professors - The highlights of my Educational Journey in CS

Reel Outtakes

Let me tell you my other stories that did not and will never reach your TV screens.

HODGEPODGE

tales of quarter life and after...

The Decablog

Welcome to the Fourth Use of the Law

Karastahan

Experience Albay's Roots And Radicals

Shane O'Mara

brains, behaviour, organisations

Untold Chronicles

Life is about getting inspired... and being an inspiration!

Opt Out Orlando

... because there's more than one correct answer.

Alphredite: Isang Tala-Larawan

"Lumilipas lang naman talaga ang lahat... maging ang ala-ala." #PhotoBlog

Haapanen Photography

Haapanen Photography kuvaa häät, juhlat ja tapahtumat taidolla! Toimin pääasiassa pääkaupunkiseudulla mutta matkustan myös ympäri Suomea.

Bagatao NHS Connect

Shaping Dreams Inspiring Minds

Extraordinary People in ordinary clothes

Interviews by Massimiliano Turci

Kay Malay

Just another WordPress.com site

The Socialite

Where you are the celebrity

Antonio Gómez

Blog español